آهنگسازی و استودیوی صدا
.

موزیک ویدئو قول و قرار

ساخت سرود ملی حفاظت اطلاعات ناجا

ساخت سرود ملی بسیج جامعه پزشکی

ساخت نماهنگ عیدانه و پخش از صداوسیما

ساخت سرود بانک قوامین