آلبوم عکس


ارتباط تصویری با مهمانان خارج از کشور نمایشگاه قاب عکس خیرین مدرسه ساز ثبت اطلاعات شرکت کنندگان اهدای سردیس های چندبعدی و حجیم به خیرین مدرسه ساز برگزیده دعوت از مجری مهمان آقای مهدی آقابیگی سخنرانی سرکار خانم فاطمه مهاجرانی معاون سازمان نوسازی مدارس آموزش و پرورش تصویربرداری همایش سخنرانی آقای دکتر عباس مصلی نژاد دعوت از آقای دکتر مخبر،‌معاون اول ریاست جمهوری حضور و سخنرانی دکتر رخشانی مهر رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور تجلیل از خیرین مدرسه ساز اداره پشت صحنه توسط آقای احمد اکبرنژاد حضور ارزشمند سرکار خانم توران درخشنده کارگردان محبوب کشور سخنرانی دکتر مخبر معاون اول ریاست جمهوری ضبط و پوشش تصویری همایش