آلبوم عکس


ایجاد راهروی تبلیغاتی با پرچم های ساحلی و نماد آروا گل آرایی کف سالن اجلاس سران ساخت استیج دو تکه با استفاده از تلویزیون شهری در بک گراند مراسم ساخت و نصب سازه حجمی از لوگوی آروا قراردادن سازه حجمی و پرچم های تشریفات در ورودی اصلی سالن اجلاس سران آروا ابزار موفقیت آماده سازی گیمبال ها قبل از شروع برنامه ایجاد جایگاه خبرنگاران و ضبط مصاحبه از فروشندگان خوش آمدگویی و تحویل هدایا به مدعوین قهرمانان آروا رونمایی از کتاب آروا دعوت از آقای رضا رشیدپور به عنوان مجری دوم همایش دعوت از مهمانان خارجی هماهنگی و رزرو اجلاس سران اسلامی هماهنگی مجریان همایش در پشت صحنه دعوت از آقای احمد اکبرنژاد به عنوان مجری همایش