گروه مپنا
برگزاری اجلاس اقتصادی و تجاری ایران و روسیه

برگزاری اجلاس اقتصادی و تجاری ایران و روسیه

تیزر پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران و روسیه

تیزر پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران و روسیه