وزارت نفت
برگزاری جشن خانواده های وزارت نفت به مناسبت دهه فجر

برگزاری جشن خانواده های وزارت نفت به مناسبت دهه فجر

برگزاری جشن خانواده های حراست وزارت نفت در سال 95

برگزاری جشن خانواده های حراست وزارت نفت در سال 95

برگزاری جشن دهه فجر در جمع خانواده های حراست وزارت نفت در سال 96

برگزاری جشن دهه فجر در جمع خانواده های حراست وزارت نفت در سال 96