شرکت فرودگاه های کشور
برگزاری جشن سالروز بازگشت امام خمینی (ره) به کشور - 1392

برگزاری جشن سالروز بازگشت امام خمینی (ره) به کشور - 1392

مراسم آغاز جشن های دهه فجر در فرودگاه مهرآباد

مراسم آغاز جشن های دهه فجر در فرودگاه مهرآباد