شبکه یک
ساخت مستند رد پای گل سرخ به مناسبت اربعین حسینی و پخش از صدا و سیما

ساخت مستند رد پای گل سرخ به مناسبت اربعین حسینی و پخش از صدا و سیما

ساخت مستند یادواره شهدای نجف آباد

ساخت مستند یادواره شهدای نجف آباد

ساخت نماهنگ بیعت دوباره

ساخت نماهنگ بیعت دوباره