سایپا
ساخت کلیپ دومین سمپوزیوم شکل‌دهی فلزات

ساخت کلیپ دومین سمپوزیوم شکل‌دهی فلزات

برگزاری مراسم تودیع مدیرعامل سایپا

برگزاری مراسم تودیع مدیرعامل سایپا

برگزاری همایش گرامیداشت روز کارگر در سایپا پرس

برگزاری همایش گرامیداشت روز کارگر در سایپا پرس

تلید نماهنگ برگزاری مسابقات قهرمانی کمان‌گیری روی اسب با حمایت سایپا پرس

تلید نماهنگ برگزاری مسابقات قهرمانی کمان‌گیری روی اسب با حمایت سایپا پرس