سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور
بیست و چهارمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان تهران

بیست و چهارمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان تهران

تولید تیزر بیست و چهارمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان اصفهان

تولید تیزر بیست و چهارمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان اصفهان

پشت صحنه بیست و سومین جشنواره خیرین مدرسه ساز کشور

پشت صحنه بیست و سومین جشنواره خیرین مدرسه ساز کشور

تیزر همایش خیرین مدرسه ساز خارج از کشور

تیزر همایش خیرین مدرسه ساز خارج از کشور

مستند وضعیت مدارس فرسوده استان تهران

مستند وضعیت مدارس فرسوده استان تهران

تیزر آجر به آجر

تیزر آجر به آجر

تیزر پویش ملی من مادرم، بچه های ایران فرزند من

تیزر پویش ملی من مادرم، بچه های ایران فرزند من

تیزر افتتاح 1700 واحد آموزشی، پرورشی و ورزشی سازمان نوسازی کشور

تیزر افتتاح 1700 واحد آموزشی، پرورشی و ورزشی سازمان نوسازی کشور

برگزاری بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان تهران

برگزاری بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان تهران

برگزاری مراسم افتتاح همزمان 1982 پروژه آموزش و پرورش

برگزاری مراسم افتتاح همزمان 1982 پروژه آموزش و پرورش