سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)
همایش مدیران ایمیدرو در سالن همایش رایزن

همایش مدیران ایمیدرو در سالن همایش رایزن