مجری
.

احمد اکبرنژاد

مسعود روشن پژوه

پیمان طالبی

سید جواد هاشمی

محمدرضا حسینیان

ابوالفضل آقاخانی

مرتضی حسینی و احمد اکبرنژاد

مهران امامیه

راحله امینیان

بهزاد احمدی

امیر جوشقانی

نیما کرمی و همسرش زینب زارع

باربد بابایی

حسین رفیعی