نسیم پلاس
تولید نماهنگ های فرهنگی برای بانک صادرات ایران

تولید نماهنگ های فرهنگی برای بانک صادرات ایران  • ارسال شده در تاریخ : ۱۵ آبان ۱۴۰۲

روابط عمومی بانک صادرات ایران با هدف استفاده در همایش ها و جلسات داخلی، طی سفارش هایی خواستار تهیه و تولید 9 نماهنگ فرهنگی توسط آژانس تبلیغاتی نسیم سبز شد، که این آثار فرهنگی طی 2 ماه توسط شرکت و کانون تبلیغاتی نسیم سبز تصویر تهیه و تولید شد.